Smilova 307

530 02 Pardubice

e-mail: g.latova@seznam.cz

Tel.: 732 272 253

IČ: 74394193